Ki vehet részt zárt kapus mérkőzésen?

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége értesítette tagszervezeteit arról, hogy a zárt kapus mérkőzésre kiket lehet beengedni. Alábbiakban változtatás nélkül közöljük az MKOSZ levelét.

Az MKOSZ Tagszervezetei részére 

Tisztelt Sporttársak! 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én tartott ülésén a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megfékezése érdekében úgy határozott, hogy további értesítésig Magyarország területén a sportesemények kizárólag nézők részvétele nélkül szervezhetőek meg! 

A nézők kizárásával megrendezésre kerülő kosárlabda mérkőzések esetén kizárólag az alábbi személyek lehetnek jelen: 

 • Mind a hazai, mind a vendégcsapat részéről a mérkőzés csapatnévsoraiban meghatározott legfeljebb 21-21 fő. 
 • Mind a hazai, mind a vendégcsapat részéről további legfeljebb 4-4 fő csapatkísérő. 
 • A mérkőzés hivatalos személyei: a játékvezetők, a mérkőzés ellenőr, a VB elnök és helyettesei. 
 • Az asztalszemélyzet érvényes MKOSZ működési engedéllyel rendelkező tagjai: jegyző, időmérő, jegyző segítője, 24 mp-es óra kezelője. 
 • MKOSZ ellenőr, biztonsági ellenőr, külső ellenőr vagy játékvezető instruktor (legfeljebb 2 fő), ha az MKOSZ hivatalosan delegál ilyen megbízással rendelkező személyeket. 
 • A hazai csapat részéről legfeljebb 3 fő érvényes MKOSZ működési engedéllyel rendelkező statisztikus. 
 • A csapatok részéről képrögzítést végző 1-1 fő. 
 • A hazai csapat által biztosított 1 fő orvos. 
 • A mérkőzés lebonyolításához szükséges kiszolgáló személyzet (technikus, hangosbemondó, takarító személyzet, pályatörlő), legfeljebb 5 fő. 
 • A rendezők és a biztonsági szolgálat tagjai, akik megfelelnek az MKOSZ Biztonsági szabályzatában előírtaknak. 
 • A média képviselői, legfeljebb 6 fő (ha a vendégcsapat igényli, akkor legfeljebb 2 főt ebből ők nevezhetnek meg). 
 • TV közvetítés esetén a közvetítéshez szükséges, legfeljebb 10 fő média munkatárs. 
 • U14 és annál fiatalabb korosztályú mérkőzéseken a gyermekeket kísérő, legfeljebb gyermekenként 1 fő szülő. 

A mérkőzés előtt legalább 2 órával mindkét csapatnak át kell adni (el kell küldeni) a főrendező részére a mérkőzésre a csapathoz tartozóan belépni kívánó, fenti feltételeknek megfelelő személyek listáját, amelyen fel kell tüntetni az egyes személyek nevét, beosztását, valamint a személyazonosságát igazoló okmányának számát. 

A szervezőnek annyi rendezőt kell a mérkőzés lebonyolításához biztosítania, amely elégséges a nézők belépésének megakadályozásához. 

Kérem, hogy az Önök szervezésében lévő kosárlabda mérkőzések vonatkozásában a kormányhatározatban és jelen levelemben foglaltakat szigorúan betartani szíveskedjenek! 

www.kosarsport.hu | www.hunbasket.hu 

Kérem továbbá,, hogy beteg vagy betegnek tűnő sportolókat, sportszakembereket a mérkőzéseken ne szerepeltessenek, őket a mérkőzések helyszínére ne vigyék magukkal. A játékosok minimális számának megsértésére vonatkozó pótdíjak, illetve a járványügyi helyzettel összefüggő mérkőzés elmaradás miatti pótdíj, valamint ennek ismétlődése esetén a kizárás szankció természetesen nem kerül kiszabásra. 

A versenyrendszerek további lebonyolításának lehetősége értékelésre és elemzésre kerül a következő napokban, melynek fejleményeiről haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket! 

Üdvözlettel, 

Bodnár Péter főtitkár 

Budapest, 2020. 03. 11.